TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức khai giảng lớp kiến thức quốc phòng

Vào lúc 9h ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại công ty TNHH May xuất khẩu Hào Tân, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức khai giảng lớp kiến thức quốc phòng cho 159 đối tượng là tổ trưởng, tổ phó và cán bộ quản lý công ty may xuất khẩu Hào Tân.

 
Vào lúc 9h ngày 08 tháng 06 năm 2014 tại công ty TNHH May xuất khẩu Hào Tân, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều tổ chức khai giảng lớp kiến thức quốc phòng cho 159 đối tượng là tổ trưởng, tổ phó và cán bộ quản lý công ty may xuất khẩu Hào Tân. Tại lớp tấp huấn các học viên được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân, thế trận, An ninh nhân dân, “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Cách mạng Việt Nam, bồi dưỡng một số kiến thức về Quốc phòng - An ninh như: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Cũng tại buổi tập huấn này lãnh đạo Liên đoàn lao động quận Ninh Kiều đã tuyên truyền phổ biến miệng đến Cán bộ CNVC lao động của Công ty về chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh với hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD – 981. Đồng thời yêu cầu cán bộ CNVC lao động không tham gia biểu tình, không kích động tâm lý dân tộc cực đoan, không manh động làm phức tạp tình hình … và động viên doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, hoạt động kinh doanh bình thường.
 
Lớp tập huấn bế mạc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Qua lớp tập huấn cán bộ công nhân viên được nâng cao nhận thức về kiến thức quốc phòng và bảo vệ an ninh tổ quốc. Từ đó góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương.
 
         Tin, ảnh: Hoàn Vũ – Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.