NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NINH KIỀU TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ LẦN THỨ 18 NĂM 2016

           Vào lúc 6 giờ 30 sáng 19/3/2016, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) quận Ninh Kiều phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016.

           Vào lúc 6 giờ 30 sáng 19/3/2016, tại Công viên Lưu Hữu Phước, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) quận Ninh Kiều phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016.
            Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN quận Ninh Kiều phát động hưởng ứng Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN với nhiều nội dung hoạt động như: tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng, CNVC lao động về kiến thức ATVSLĐ-PCCN bằng nhiều hình thức phong phú; yêu cầu các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh đẩy mạnh công tác huấn luyện đảm bảo ATVSLĐ-PCCN, xây dựng văn hóa an toàn lao động và tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, sớm khắc phục những nguy cơ mất an toàn, lao động; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ-PCCN.
            Phát biểu tại buổi lễ phát động ông Trần Hữu Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều kêu gọi và đề nghị các doanh nghiệp, mỗi người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, tài sản của Nhà nước và tài sản của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững.
Tin, ảnh : Hoàn Vũ – LĐLĐ quận Ninh Kiều