TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy 9 tháng đầu năm vận động thành lập 7 Công đoàn cơ sở trong các cơ quan, doanh nghiệp

 Ngày 15-10-2014, LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH nhựa Trung Nghĩa (phường Long Hòa). Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận đã công bố quyết định kết nạp 76 CNLĐ của Công ty vào tổ chức Công đoàn; Công bố Quyết định thành lập Công đoàn và chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra lâm thời của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH nhựa Trung Nghĩa.

      Ngày 15-10-2014, LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH nhựa Trung Nghĩa (phường Long Hòa). Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận đã công bố quyết định kết nạp 76 CNLĐ của Công ty vào tổ chức Công đoàn; Công bố Quyết định thành lập Công đoàn và chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra lâm thời của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH nhựa Trung Nghĩa.
      Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Bình Thủy đã kết nạp được 480 công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn; vận động thành lập được 7 công đoàn cơ sở trong các cơ quan, doanh nghiệp.
ANH DŨNG