TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THUỶ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CÔNG TÁC BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận ủy Bình Thủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã tập trung triển khai thực hiện...

 
      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Quận ủy Bình Thủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã tập trung triển khai thực hiện:
       - Các văn bản hướng dẫn tuyên truyền về bầu cử gửi Công đoàn Giáo dục quận và các CĐCS trực thuộc tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận.
       - Trong tất cả các hoạt động công đoàn, đều lồng ghép tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 như trong Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp quận năm 2016 có 5 đội tham dự và lồng ghép trong giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh tại chi nhánh công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ với hơn 200 công nhân lao động tham dự.
       - Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ nắm chặt tình hình công nhân lao động tại nơi làm việc và nơi ở trọ (tạm trú) để tuyên truyền công tác bầu cử.
       Kết quả công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận đã đi bầu cử đầy đủ 100%, góp phần cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp.
       Với kết quả trên, Liên đoàn Lao động quận được UBND quận Bình Thủy tặng giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Vũ Kim Quy - Liên đoàn Lao động quận Bình Thuỷ