TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY TẶNG HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

      Ngày 12/8, CĐCS phường Bùi Hữu Nghĩa phối hợp với Hội khuyến học phường, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường tổ chức trao 64 suất học bổng cho các em học sinh nghèo...


      Ngày 12/8, CĐCS phường Bùi Hữu Nghĩa phối hợp với Hội khuyến học phường, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường tổ chức trao 64 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con cán bộ công chức phường vượt khó học giỏi.
      Mỗi suất học bổng gồm tiền mặt từ 200.000-800.000 đồng và 20 quyển tập được trao tận tay cho các em học sinh, tổng kinh phí 18.600.000 đồng và 1060 quyển tập. Những suất học bổng trên đã góp phần tiếp sức cho các em học sinh được đến trường nhân dịp năm học mới.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Vũ Kim Quy – Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy