ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY THAM GIA ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẬN BÌNH THỦY GIAI ĐOẠN 2017-2022

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.  5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng luôn được lực lượng vũ trang quận Bình Thủy thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phát triển cả diện rộng, chiều sâu, sức lan tỏa lớn. 


         Kết thúc giai đoạn thi đua (2017-2022). Ngày 25/11/2022 Ban Chỉ huy Quân sự quận quận tổ chức Đại hội tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua.
          Nhằm thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận và Ban Chỉ huy Quân sự quận, Liên đoàn Lao động quận tham gia trưng bày bánh dân gian Nam Bộ chào mừng Đại hội thi đua Quyết, với ý nghĩa “Các anh lo gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc. Liên đoàn Lao động làm tốt công tác chăm lo”.
             TIN, ẢNH: LĐLĐ QUẬN BÌNH THỦY