TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

      Được sự thống nhất của Thường trực LĐLĐ thành phố, của Quận ủy Bình Thủy; chiều ngày 16 tháng 02 năm 2017; tại Hội trường Quận ủy Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu cho Công đoàn Giáo dục & Đào tạo quận, các CĐCS trực thuộc...


      Được sự thống nhất của Thường trực LĐLĐ thành phố, của Quận ủy Bình Thủy; chiều ngày 16 tháng 02 năm 2017; tại Hội trường Quận ủy Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu cho Công đoàn Giáo dục & Đào tạo quận, các CĐCS trực thuộc. Đến dự có Lãnh đạo Quận ủy và các Ban, ngành đoàn thể quận, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục & Đào tạo quận, các CĐCS trực thuộc.
      Năm 2017, LĐLĐ quận Bình Thủy thực hiện 26 chỉ tiêu; trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng như: Hội thao CNVCLĐ, hoạt động Tháng Công nhân, phát triển 500 đoàn viên và thành lập 05 CĐCS; Có 01 Bằng “Lao động sáng tạo” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận. Đặc biệt là việc ký kết chương trình phối hợp với 01 doanh nghiệp thực hiện chương trình giảm giá cho đoàn viên hưởng ứng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích của đoàn viên”; …
      Với mục tiêu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thành phố giao và nhất là thực hiện tốt chủ đề năm 2017, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy chỉ đạo Công đoàn Giáo dục & Đào tạo quận, các CĐCS trực thuộc cần rà soát, cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao, tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm với quyết tâm đến 31/10 hoàn thành 100% chỉ tiêu thành phố giao năm 2017.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy