TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

         Ngày 10/4/2015, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015); các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
          Hội nghị được đón tiếp đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Vũ – Phó Bí thư Quận ủy Bình Thủy cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, các đồng chí là BCH, UBKT Liên đoàn Lao động quận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận tham dự.

       
          Ngày 10/4/2015, tại hội trường Quận ủy Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015); các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
          Hội nghị được đón tiếp đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Quốc Vũ – Phó Bí thư Quận ủy Bình Thủy cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, các đồng chí là BCH, UBKT Liên đoàn Lao động quận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận tham dự.
         Đồng chí Nguyễn Thị Chợ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015). Hội nghị đã nghe 04 bài tham luận của 02 tập thể và 02 cá nhân điển hình. Trong Hội nghị đã khen thưởng cho 11 tập thể và 26 cá nhân đã cò thành tích trong công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỷ CNH-HĐH và phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015.
           Đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT và đồng chí Trần Quốc Vũ – Phó Bí thư Quận ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
         Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm  - Chủ tịch LĐLĐ quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung