TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2016

      Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, của Quận ủy Bình Thủy; ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến Công đoàn Giáo dục & đào tạo quận, các CĐCS...


      Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, của Quận ủy Bình Thủy; ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến Công đoàn Giáo dục & đào tạo quận, các CĐCS trực thuộc về việc phát động các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước với những công trình, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
      Năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã thực hiện mô hình “Dân vận khéo” là: “Phối hợp liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận”. Kết quả là đã phối hợp với các phòng, ban quận mở 02 lớp đào tạo nghề, cho 69 học viên. Kết thúc khóa học 03 tháng, các học viên đã được Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ nhận vào làm việc và hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
      Với những thành tích trên; ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Hội nghị tổng kết Công tác Dân vận năm 2016 của Quận ủy, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã nhận Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy về công tác dân vận năm 2016. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn quận để người lao động có tay nghề và việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy