TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

      Ngày 04/05/2017 tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới về công tác tài chính Công đoàn...
 


      Ngày 04/05/2017 tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới về công tác tài chính Công đoàn và các hướng dẫn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội CĐCS.
      Đến dự và triển khai các văn bản có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các đồng chí là UVBCH, UVUBKT Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, cùng với hơn 150 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Kế toán các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
      Sau một ngày triển khai, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong không khí vui tươi, đoàn kết.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Vũ Kim Quy – LĐLĐ quận Bình Thủy