TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP

      Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ quận Bình Thủy, phòng LĐTBXH quận, Trung tâm dạy nghề quận và chi nhánh công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ về việc thực hiện mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm...

      Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ quận Bình Thủy, phòng LĐTBXH quận, Trung tâm dạy nghề quận và chi nhánh công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ về việc thực hiện mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn quận Bình Thủy.
      Ngày 05/5/2017, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với phòng LĐTBXH quận, Trung tâm dạy nghề quận Bình Thủy, UBND phường An Thới, Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ, tổ chức khai giảng 02 lớp nghề may công nghiệp.
      Có 70 học viên là lao động trên địa bàn quận Bình Thủy. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được giáo viên của Trung tâm dạy nghề quận và Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên trực tiếp hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng nghề may, các đường may cơ bản, các bộ phận chủ yếu của một số sản phẩm may công nghiệp…Lớp học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có tay nghề phù hợp với bản thân, góp phần tạo thu nhập cho cá nhân và gia đình. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ngành may công nghiệp và được chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ nhận vào làm việc.
 
Tin: Nguyễn Vũ Kim Quy – Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy