TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG THAM GIA KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2016

      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.Trong tháng 6 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận tham gia Đoàn kiểm tra...

 
      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2016 của BCH Liên đoàn Lao động quận Cái Răng.Trong tháng 6 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận tham gia Đoàn kiểm tra 12 doanh nghiệp trên địa bàn quận từ ngày 15 đến 23/6/2016 .
      Qua đợt kiểm tra có 02 đơn vị có tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các chính sách của pháp luật, còn lại 10 đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn do chưa đủ điều kiện thành lập . Đoàn kiểm tra pháp luật lao động quận tiếp tục nhắc nhở các CĐCS trích nộp kinh phí 2% Công đoàn theo qui định của pháp luật.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng