NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG BÀN GIAO ″MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN″ CHO ANH TẠ MINH THI

      Cùng ngày, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao "mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Tạ Minh Thi, công đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Ba Láng. Căn "mái ấm Công đoàn" có diện tích xây dựng 40 m2, nền lót gạch men, khung bê tông cốt thép, tường xây, mái tôn. Tổng giá trị 90 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ TP Cần Thơ trích Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" 

         Cùng ngày, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao "mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Tạ Minh Thi, công đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Ba Láng. Căn "mái ấm Công đoàn" có diện tích xây dựng 40 m2, nền lót gạch men, khung bê tông cốt thép, tường xây, mái tôn. Tổng giá trị 90 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ TP Cần Thơ trích Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại gia đình tự đóng góp. Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Cái Răng đã đề nghị LĐLĐ thành phố trích 180 triệu đồng Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" hỗ trợ 6 đoàn viên CNVCLĐ xây dựng "mái ấm Công đoàn".
 
ANH DŨNG