NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG BÀN GIAO ″MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN″ CHO ANH TẠ MINH THI

      Cùng ngày, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao "mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Tạ Minh Thi, công đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Ba Láng. Căn "mái ấm Công đoàn" có diện tích xây dựng 40 m2, nền lót gạch men, khung bê tông cốt thép, tường xây, mái tôn. Tổng giá trị 90 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ TP Cần Thơ trích Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" 

         Cùng ngày, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức lễ bàn giao "mái ấm Công đoàn" cho gia đình anh Tạ Minh Thi, công đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Ba Láng. Căn "mái ấm Công đoàn" có diện tích xây dựng 40 m2, nền lót gạch men, khung bê tông cốt thép, tường xây, mái tôn. Tổng giá trị 90 triệu đồng, trong đó, LĐLĐ TP Cần Thơ trích Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại gia đình tự đóng góp. Tính từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận Cái Răng đã đề nghị LĐLĐ thành phố trích 180 triệu đồng Quỹ "Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ" hỗ trợ 6 đoàn viên CNVCLĐ xây dựng "mái ấm Công đoàn".
 
ANH DŨNG