ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG BẦU BỔ SUNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2015 KÉO DÀI 2023

Nhằm kiện toàn nhân sự, chuẩn bị tiền đề cho Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2023-2028. Chiều ngày 08/7/2022, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành và Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận khoá XI, nhiệm kỳ 2015 kéo dài 2023. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Đảng quận ủy Cái Răng.

Theo đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã biểu quyết thống nhất bầu bổ sung 05 Ủy viên Ban Chấp hành, đồng thời bầu ông Hứa An Khương, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo vào Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, nhiệm kỳ 2015 kéo dài đến năm 2023.

Đồng chí Lê Bá Nhẫn, Uỷ viên BCH quận uỷ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận và đặt kỳ vọng các đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

            Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng