NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG: CÔNG ĐOÀN THỰC HIỆN “MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2016

      Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cái Răng .Thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2016 do Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phát động “ Mỗi Công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo”


      Thực hiện chương trình công tác năm 2016 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cái Răng .Thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2016 do Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phát động “ Mỗi Công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
      Nhằm chăm lo tốt và kịp thời cho công nhân bị tại nạn lao động. Ngày 12/10/2016 đồng chí Lê Quang Liêu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng Ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH EB Cần Thơ (Big C) tổ chức thăm và tặng quà cho chị Lê Thị Thảo (bị tai nạn lao động phải tháo khớp chân) cư ngụ khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng.
      Tại gia đình chị Thảo, CĐCS Công ty TNHH EB Cần Thơ hỗ trợ cho chị Thảo 900.000 đồng và 01 phần quà (nhu yếu phẩm cho chị Thảo).
 
Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng