TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động Quận Cái Răng khảo sát thành lập CĐCS năm 2015

      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2015 của BCH Liên đoàn Lao Động quận Cái Răng.
      Căn cứ Quyết định số 22/QĐ.LĐLĐ ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2015 cho Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương.

      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2015 của BCH Liên đoàn Lao Động quận Cái Răng.
      Căn cứ Quyết định số 22/QĐ.LĐLĐ ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2015 cho Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương.
      Chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đơn vị Liên đoàn Lao động quận Cái Răng  năm 2015 là thành lập 01 CĐCS và phát triển 100 đoàn viên.
      Đ/c Nguyễn Thị Ngoc Dung hướng dẫn ông Trần Minh Tạo nhân viên công ty và  đại diện Ban giám đốc công ty Du lịch vận tải Vũ Linh  (địa chỉ Đường số 8 Khu Dân Cư Long Thịnh phường Hưng Thạnh quận Cái Răng ) các thủ tục cần thiết để phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Đơn vị công ty Du lịch vận tải Vũ Linh có 60 nhân viên dự  kiến sẽ tổ chức lễ thành lập CĐCS cuối  tháng 7/2015 vởi 50 đoàn viên và ông Trần Minh Tạo làm chủ tịch lâm thời CĐCS công ty.        
                           Tin, bài: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung