TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

      Ngày 11/7/2017 tại Hội trường Khối Đoàn thể quận, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2017...

 
      Ngày 11/7/2017 tại Hội trường Khối Đoàn thể quận, LĐLĐ quận Cái Răng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
      Dự hội nghị có đ/c Huỳnh Thanh Hùng – Phó Ban dân vận Quận ủy Cái Răng phát biểu chỉ đạo và các đồng chí Ủy viên BCH LĐLĐ quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận.
      Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
      Tại Hội nghị đã thống nhất việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 thực hiện dứt điểm trong tháng 10/2017 để tiến tới Hội nghị nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Liên đoàn Lao động quận.
      Đồng chí Huỳnh Thanh Hùng đã biểu dương những thành quả mà Công đoàn quận và các Công đoàn cơ sở đạt được trong 6 tháng đầu năm và thống nhất với nội dung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, chỉ đạo tuyên truyền và tham gia diễn tập phòng thủ quận Cái Răng trong cán bộ CNVCLĐ và quần chúng nhân dân.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng