TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG THAM GIA HỘI THI MÔ HÌNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG

      Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Hội sông nước chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ hưởng ứng ngày Du lịch Việt Nam...
 

 
      Thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày Hội sông nước chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ hưởng ứng ngày Du lịch Việt Nam. Thời gian từ ngày 5 - 9/7/2017 đơn vị Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tham gia Hội thi mô hình Chợ nổi Cái Răng.
      Hình ảnh mô hình Chợ nổi “Cái Răng, Xưa và Nay” của đơn vị Liên đoàn Lao động quận Cái Răng là tượng trưng cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động quận nhà chung tay góp sức Bảo tồn và quảng bá hình ảnh Chợ nổi Cái Răng. Ẩn bên trong đó là thành quả thi đua lao động của CNVCLĐ và đội ngũ trí thức ngày đêm lao động thực hiện tốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và pháp triển.
      Kết quả Hội thi Liên đoàn Lao động quận Cái Răng đạt giải Khuyến Khích.

Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng