TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG THỰC HIỆN “MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2017

      Tiếp tục thực hiện “Mô hình Dân vận khéo” công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty cổ phần Cấp nước Cái Răng...
 

 
      Tiếp tục thực hiện “Mô hình Dân vận khéo” công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo, nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty cổ phần Cấp nước Cái Răng đến tặng quà cho em Lê Hồng Tín học sinh lớp 8 trường THCS Lê Bình bị bệnh nan y (là con ông Hồ Văn Thiện người dân tộc Khơmer, cha mẹ đều qua đời). Em Tín sống với ông ngoại đã 79 tuổi, sức khỏe rất yếu tại Khu vực Yên Thuận phường Lê Bình, quận Cái Răng.
      CĐCS Công ty cổ phần Cấp nước Cái Răng trợ cấp cho em Tín là 120.000 đồng/ tháng. Tổng số tiền 12 tháng trong năm 2017 là 1.500.000 đồng và một phần quà gồm: bánh, sữa... trị giá 300.000 đồng.
 
Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng