TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG THỰC HIỆN “MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2017

      Ngày 19/01/2017 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Hoàng Quân và CĐCS Phường Thường Thạnh đến tặng quà cho cụ bà Phạm Thị Hiệp 85 tuổi...

 
      Ngày 19/01/2017 Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng CĐCS Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Hoàng Quân và CĐCS Phường Thường Thạnh đến tặng quà cho cụ bà Phạm Thị Hiệp 85 tuổi, người già neo đơn không có người phụng dưỡng , sức khỏe rất yếu ngụ tại Khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.
      Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đầu tư Địa ốc Hoàng Quân trợ cấp cho cụ bà 120.000 đồng/tháng . Tổng số tiền 12 tháng trong năm 2017 là 1.500.000 đồng, đại diện CĐCS cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cụ bà vào năm 2017.

Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng