TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CNVCLĐ NĂM 2016

      Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm .


      Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
      Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - Phó ban Dân vận Quận ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, các UV BCH - UBKT LĐLĐ quận; Chủ tịch công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc tham dự.
      Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 .
      Hội nghị đã được nghe 04 báo cáo tham luận để minh họa thành tích hoạt động của Công đoàn: CĐCS phòng Kinh tế, CĐCS Công ty TNHH Thuận Hưng, CĐCS Phòng Y tế, CĐCS phường Hưng Thạnh.
      Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng: Bằng khen của LĐLĐ thành phố Cần Thơ có 08 tập thể và 19 cá nhân; Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Cái Răng có 63 tập thể và 250 cá nhân

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng