TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN CÁI RĂNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TRONG CNVCLĐ NĂM 2017

      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của BCH Liên đoàn Lao Động quận Cái Răng.
 

 
      Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của BCH Liên đoàn Lao Động quận Cái Răng.
      Thực hiện Lịch nhận máu tháng 3/2017 của Ban Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ.
      Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hiến máu nhân đạo trong công nhân viên chức, lao động quận Cái Răng năm 2017.
      Trong buổi sáng ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Khối đoàn thể quận, Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ đã nhận được 159 đơn vị máu.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng