TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ năm 2015 - 2020

         Sáng  29/12/2015, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ 2015- 2020. Có 19 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận dự.

           Sáng  29/12/2015, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ 2015- 2020. Có 19 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động quận dự.
            Tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã thông qua : Báo cáo dự thảo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Quyết định Ban hành Qui chế hoạt động của Ban chấp hành và Ủy ban Kiểm tra và  Kế hoạch phân công  các ủy viên phụ trách  theo dõi chỉ đạo CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Cái Răng. Đồng chí Lê Quang Liêu Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận nhắc nhở các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành theo dõi tình hình chăm lo đời sống cho CNVCLĐ nhân dịp tết Bính Thân  2016 và đảm bảo An ninh trật tự, An  toàn giao thông trong dịp Tết.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng