TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Cái Răng :Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng Lý luận Chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS- Nghiệp đoàn năm 2014.

          Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của BCH Tổng LĐLĐ VN về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ giai đoạn 2010-2020” và Chiến lược đào tạo cán bộ CĐ đến năm 2020 .
          Nhằm nâng cao công tác hoạt động công đòan và phong trào CNVCLĐ quận nhà .  Được sự cho phép của Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng ngày 13/8/2014  Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị đồng thời nâng cao trình độ về công tác kiểm tra, giám sát thu chi tài chính của CĐCS cho cán bộ CĐ (nhiệm kỳ 2012-2015). Đến dự khai mạc có Đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ TP Cần Thơ , Đ/c Trần Văn Hòa – Quận ủy viên –Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng và 160 đồng chí là cán bộ Công đoàn các CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ quận.       

     
    Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của BCH Tổng LĐLĐ VN về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ giai đoạn 2010-2020” và Chiến lược đào tạo cán bộ CĐ đến năm 2020 .
          Nhằm nâng cao công tác hoạt động công đòan và phong trào CNVCLĐ quận nhà .  Được sự cho phép của Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận Quận ủy Cái Răng ngày 13/8/2014  Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị đồng thời nâng cao trình độ về công tác kiểm tra, giám sát thu chi tài chính của CĐCS cho cán bộ CĐ (nhiệm kỳ 2012-2015). Đến dự khai mạc có Đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ TP Cần Thơ , Đ/c Trần Văn Hòa – Quận ủy viên –Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng và 160 đồng chí là cán bộ Công đoàn các CĐCS – Nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ quận.       
         Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được báo cáo viên  triển khai  06 chuyên đề : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Công tác tài chính , công tác Kiểm tra, Công tác nữ công và hướng dẫn các biểu mẫu năm 2014, Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI).
Qua lớp tập huấn Cán bộ CĐCS- Nghiệp đoàn tham gia lớp tập huấn thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, tiếp thu các nội dung chuyên đề của lớp nghiêm túc , ghi chép đầy đủ các nội dung trọng tâm các chuyên đề. 
                  Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Cái Răng