NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động quận Cái Răng tổ chức tập huấn Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho công nhân lao động

         Nhằm nâng cao công tác hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận trong tình hình mới .
         Ngày 17 tháng 8 năm 2015, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn và KHKT Hải Ly. Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh  cho cán bộ đoàn viên CNVLĐ, CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH và KHKT Hải Ly và nghiệp đoàn xe Mô tô khách Hưng Thạnh, phường Tân Phú  (nhiệm kỳ 2012-2017) có 70 người dự .

         Nhằm nâng cao công tác hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận trong tình hình mới .
         Ngày 17 tháng 8 năm 2015, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn và KHKT Hải Ly. Ban Thường vụ LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh  cho cán bộ đoàn viên CNVLĐ, CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH và KHKT Hải Ly và nghiệp đoàn xe Mô tô khách Hưng Thạnh, phường Tân Phú  (nhiệm kỳ 2012-2017) có 70 người dự .
         Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Trung tá Nguyễn Chí Thạo  - Ban Chỉ huy Quân sự Quận Cái Răng báo cáo chuyên đề : Chiến tranh Nhân dân Bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa và đ/c Lê Quang Liêu – Chủ tịch Liên đoàn Lao động triển khai chuyên đề Phòng chống âm mưu , thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.         
           Thông qua Hội nghị giúp đoàn viên và CNLĐ trong các doanh nghiệp nắm và hiểu rõ những nội dung cơ bản về kiến thức Quốc phòng – An ninh  đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, lao động vận dụng xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
                                                   Tin, ảnh: Liên đoàn lao động quận Cái Răng