ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỞ SỞ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

  Sáng ngày 16/9/2022, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cho gần 200 cán bộ công đoàn của 187 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

       
         Lớp tập huấn được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản, công văn liên quan đến Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, như Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẩn 566, 567, Quyết định 86, 87 của Liên đoàn Lao động thành phố về công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
          Tại Hội nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn được tiếp thu các chuyên đề về công tác tổ chức, công tác nhân sự cũng như các bước chuẩn bị tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là cơ sở giúp các công đoàn cơ sở chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đan xen trong buổi tập huấn, các đại biểu được trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến quy trình giới thiệu nhân sự, tiêu chuẩn ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, cơ cấu, số lượng… được báo cáo viên giải đáp các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, thường gặp trong công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở…
        Thời gian tiến hành Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức từ tháng 01/2023 và hoàn thành trước ngày 31/5/2023.
          Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều