TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III- triển khai công tác quý IV năm 2015.

       Vào lúc 14 giờ ngày 07/10/2015 tại Văn phòng cơ quan Liên đoàn Lao động quận, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quí III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2015. Dự Hội nghị  có đồng chí Lê Văn Đầy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều; các đồng chí là UV.BTV, UV.BCH, UV.UBKT LĐLĐ quận.

         Vào lúc 14 giờ ngày 07/10/2015 tại Văn phòng cơ quan Liên đoàn Lao động quận, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quí III, triển khai chương trình công tác quý IV năm 2015. Dự Hội nghị  có đồng chí Lê Văn Đầy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều; các đồng chí là UV.BTV, UV.BCH, UV.UBKT LĐLĐ quận.
         Đồng chí Nguyễn Văn Đẹp, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận thông qua báo cáo hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ quí III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2015: thực hiện chủ điểm năm 2015 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố “Tập trung tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Trong 9 tháng qua được sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, sự hỗ trợ nhiệt tình của HĐND – UBND quận và phối hợp chặt chẽ của ban ngành đoàn thể mọi hoạt đồng của Công đoàn và phong trào CNVCLĐ đạt kết quả khá tốt, các chỉ tiêu năm 2015 đến nay cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên trong hoạt động Công đoàn còn gặp một số khó khăn tồn tại như thu 2% kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ đối với những đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, việc thành lập tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên đạt chỉ tiêu nhưng chưa bền vững …
       Đồng chí Trần Hữu Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận tiếp thu các ý kiến đóng góp, để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ quý IV/2015. Hội nghị kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.
                        Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều