TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN QUẬN NINH KIỀU NHIỆM KỲ 2013 – 2018

          Sáng ngày 11/12/2015 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ninh kiều tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đồng chí Lê Cẩm Thoa - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các Ban xây dựng Đảng, ban, ngành, đoàn thể và 170 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục – Đào tạo, các CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ quận.

          Sáng ngày 11/12/2015 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ninh kiều tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Đồng chí Lê Cẩm Thoa - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các Ban xây dựng Đảng, ban, ngành, đoàn thể và 170 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục – Đào tạo, các CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc LĐLĐ quận.
           Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Ninh Kiều đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Giáo dục và các CĐCS, NĐ quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” số tiền: 647.274.000 đồng, ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma: 334.353.000 đồng, ủng hộ xây dựng bệnh xá cho nhân dân huyện đảo Trường Sa: 203.689.000 đồng, giúp đồng bào bị lũ lụt: 356.000.000 đồng, xây dựng 10 Mái ấm Công đoàn với số tiền: 330.000.000 đồng, ủng hộ đồng bào Quảng Ninh bị lũ lụt 77.546.000 đồng. Đăng ký thực hiện 176 công trình, 1.481 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phần việc hữu ích (có 2 sáng kiến mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo). Công đoàn tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Công đoàn đã chăm bồi và giới thiệu 798 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và đã kết nạp 468 đoàn viên vào Đảng…
          Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ thành phố Cần Thơ, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn quận Ninh Kiều đề ra. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận tặng giấy khen cho 12 tập thể; LĐLĐ quận tặng giấy khen cho 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2013-2015.
                                 Tin, ảnh: Hoàn Vũ - Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều