TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

         Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo.
         Sáu tháng đầu năm 2014, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và địa phương, đồng thời triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ, các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động quận phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia với nhiều hoạt động hưởng ứng. 

         
        Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo.
         Sáu tháng đầu năm 2014, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và địa phương, đồng thời triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ, các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động quận phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tham gia với nhiều hoạt động hưởng ứng. Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động – phòng chóng cháy nổ trong 26 doanh nghiệp; chỉ đạo 86/86 công đoàn cơ sở trực thuộc trong các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động đúng quy định; tổ chức tặng 300 phần quà cho CNVCLĐ gặp khó khăn; phát vay cho 24 CNVCLĐ với số tiền 224 triệu đồng từ Quỹ trợ vốn LĐLĐ quận để giải quyết khó khăn. Liên đoàn Lao động quận cũng đã thành lập được 2 công đoàn cơ sở, phát triển 368 đoàn viên mới. Đến nay, đoàn viên công đoàn đã tham gia đóng góp được trên 200 triệu đồng “Quỹ Tấm lòng vàng” và trên 55 triệu đồng ủng hộ chương trình nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa…
         Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014: Tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động thành phố giao.
 
        Tin, Ảnh: Hoàn Vũ -Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.