TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN NINH KIỀU TỔ CHỨC HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2016

         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động sâu rộng, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực, rộng rãi của các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSV nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước, của người lao động và tài sản của công dân góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế xã hội của quận Ninh Kiều.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động sâu rộng, nâng cao nhận thức, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực, rộng rãi của các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác ATVSV nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhà nước, của người lao động và tài sản của công dân góp phần ổn định an ninh, chính trị và phát triển kinh tế xã hội của quận Ninh Kiều.

Vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi năm 2016. Tham gia Hội thi có 40 vệ sinh viên của 8 CĐCS  trực thuộc LĐLĐ quận. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động về Bảo hộ lao động an toàn, Vệ sinh lao động qua đó nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn công tác ATVSLĐ tại đơn vị. Hội thi ATVSV giỏi đã khép lại với các phần thi của các đội một cách ấn tượng, thành công của Hội thi là một dịp để mạng lưới An toàn vệ sinh viên hiểu biết thêm về công tác An toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm tốt nhiệm vụ của một An toàn vệ sinh viên, nhằm mục tiêu “An toàn cho con người và tài sản trong quá trình sản xuất”.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất thuộc về CĐCS Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, giải nhì cho CĐCS Công ty Cổ phần May Tây Đô, giải ba cho CĐCS Công ty Cổ phần Nước Giải khát Cần Thơ và 5 giải khuyến khích. Liên đoàn Lao động quận đã chọn đơn vị đoạt giải nhất thi cấp thành phố năm 2016.

        Tin, ảnh: LĐLĐ quận Ninh Kiều.