TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2014

            Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/9/2014 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều Liên đoàn Lao động quận  tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có 286 đồng chí

Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững những thông tin mới nhất về tổ chức Công đoàn, công tác tài chính, kiểm tra giám sát để thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của cấp mình. Nhằm nâng cao kỷ năng xử lý, giải quyết các tình huống thường ngày diễn ra ở cơ sở. Đồng thời không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương. 

 
             Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/9/2014 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ninh Kiều Liên đoàn Lao động quận  tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có 286 đồng chí

Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững những thông tin mới nhất về tổ chức Công đoàn, công tác tài chính, kiểm tra giám sát để thực hiện tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của cấp mình. Nhằm nâng cao kỷ năng xử lý, giải quyết các tình huống thường ngày diễn ra ở cơ sở. Đồng thời không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng của địa phương. Đặc biệt lần này các đồng chí được phổ biến 2 Quyết định quan trọng của Bộ Chính trị đó là Quyết định 217 và 218 ngày 12/12/2013 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị và quy định về Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Tại lớp học, nhiều ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được giảng viên nhiệt tình giải đáp. Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn diễn ra 2 ngày được bế giảng vào lúc 16 giờ ngày 19/9/2014.

                           Hoàn vũ – Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung