NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2015.

          Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, nhằm thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người lao động, hoạt động công đoàn tại cơ sở, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn quy định của Nhà nước và tổ chức công đoàn, các kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2015. Tham dự lớp có 163 đồng chí.           

        Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều, nhằm thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người lao động, hoạt động công đoàn tại cơ sở, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn quy định của Nhà nước và tổ chức công đoàn, các kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2015. Tham dự lớp có 163 đồng chí.           
       Lớp tập huấn được khai giảng vào lúc 7 giờ sáng ngày24/9/2015 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Ninh Kiều, đến tham dự có đồng chí Lê Cẩm Thoa - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, đồng chí Nguễn Văn Đẹp Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí BTV, UV.BCH, UV.UBKT LĐLĐ quận, cácCĐCS trực thuộc và các đ/c mới tham gia Ban Chấp hành lần đầu   cùng tham dự.
        Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 24/9/2015 đến ngày 25/9/2015 với nội dung tập trung chủ yếu là hướng dẫn nghiệp vụ, cách tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, một số kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ  là tổ trưởng, tổ phó ở công đoàn cơ sở. Bao gồm các chuyên đề: Công tác tổ chức, công tác Chính sách – Pháp luật, công tác Tuyên giáo, công tác Nữ công, công tác Tài chính Công đoàn, công tác Kiểm tra Công đoàn. Triển khai Điều 17 của Điều lệ Công đoàn và phát triển đoàn viên theo phương pháp mới.
       Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn CĐCS nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
                  Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.