TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN PHỐI HỢP THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT NĂM 2015

          Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngànhvàchức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận.Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn phối hợp Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo Hiểm Xã hội, Phòng Y tế Quận… tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, kiểm tra việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo qui định pháp luật từ ngày 03/6/2015 đến ngày 09/6/2015.

          Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngànhvàchức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận.Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn phối hợp Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo Hiểm Xã hội, Phòng Y tế Quận… tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, kiểm tra việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo qui định pháp luật từ ngày 03/6/2015 đến ngày 09/6/2015. Qua kiểm tra một số doanh nghiệp cho thấy các doanh nghiệp có thực hiện các qui định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội, quan tâm đến chế độ chính sách đối với người lao động. Đoàn cũng đã nhắc nhở các doanh nghiệp quan tâm hơn nửa đến quyền lợi người lao động, thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, chế độ tiền lương, giờ giấc làm việc, trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn, trang bị và quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 
          Buổi kiểm tra đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu thêm về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn…tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn giữa doanh nghiệp và địa phương.
                                    Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung