TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Ô Môn phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện các chính sách pháp luật năm 2017

      Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành và chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động...
 


      Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành và chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn phối hợp Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo Hiểm Xã hội, Phòng Y tế quận, Phòng Tài nguyên môi trường, Công an quận… tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, kiểm tra việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo qui định pháp luật từ ngày 24/5/2017 đến ngày 31/5/2017. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra được 12 doanh nghiệp, qua kiểm tra doanh nghiệp cho thấy: các doanh nghiệp có quan tâm thực hiện các qui định của pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách đối với người lao động. Đoàn cũng nhắc nhở các doanh nghiệp quan tâm hơn nửa đến quyền lợi người lao động, thực hiện tốt các chế độ BHXH, BHYT, chế độ tiền lương, giờ giấc làm việc, trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn, trang bị và quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 
      Buổi kiểm tra đã giúp cho các doanh nghiệp hiểu thêm về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, thực hiện đúng các qui định pháp luật…tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn giữa doanh nghiệp và địa phương.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn