TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN PHỐI HỢP TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2014

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hiến máu cứu người, sáng ngày 03/6/2014, tại Nhà Thiếu nhi quận Ô Môn. Liên đoàn lao động quận phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận tổ chức hiến máu tình nguyện. Kết quả đã vận động được 124 cán bộ CNVCLĐ tham gia đăng ký hiến máu, qua khám sàn lọc đã tiếp nhận được 58 đơn vị máu. Tính từ đầu năm đến nay đã nhận được 447 đơn vị máu của cán bộ CNVCLĐ trong toàn quận.
 

 
Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hiến máu cứu người, sáng ngày 03/6/2014, tại Nhà Thiếu nhi quận Ô Môn. Liên đoàn lao động quận phối hợp với Hội chữ thập đỏ quận tổ chức hiến máu tình nguyện. Kết quả đã vận động được 124 cán bộ CNVCLĐ tham gia đăng ký hiến máu, qua khám sàn lọc đã tiếp nhận được 58 đơn vị máu. Tính từ đầu năm đến nay đã nhận được 447 đơn vị máu của cán bộ CNVCLĐ trong toàn quận.
 
Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Liên đoàn Lao động quận thường xuyên phát động, nhằm nâng cao nhận thức trong Cán bộ CNVCLĐ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, mang lại hy vọng sống cho những bệnh nhân đang cần máu. Đồng thời, còn là cơ hội để thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
 
                   Tin và ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn