TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XI

      Thực hiện Kế hoạch số 415/LĐLĐ ngày 29/9/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Ngày 12/10/2016 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quận...
 

 
      Thực hiện Kế hoạch số 415/LĐLĐ ngày 29/9/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động. Ngày 12/10/2016 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quận, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI cho cán bộ chủ chốt các CĐCS với 95 người tham dự. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận.
      Tại Hội nghị cán bộ công đoàn cơ sở đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung về các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Điều lệ Công đoàn, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: việc đổi tên tổ chức Công đoàn, thành lập CĐCS, phân cấp quản lý…. Ngoài ra, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận còn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên và người lao động với mong muốn Điều lệ Công đoàn Việt Nam ngày càng phù hợp với thực tiễn cuộc sống.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn