TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2014

          Ngày 02 tháng 7 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vũ – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành Phố Cần Thơ, đồng chí Ngô Thị Út The - Phó trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận các đồng chí chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Ngày 02 tháng 7 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vũ – Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành Phố Cần Thơ, đồng chí Ngô Thị Út The - Phó trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận các đồng chí chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC và người lao động; đã thành lập được 03 Công đoàn cơ sở đạt 100%, vận động quỹ tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ 98.100.000 đồng, đạt 100.3%, tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ quận, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị Người Lao động đạt 100% …

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, phối hợp tốt với các ban ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, có phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cụ thể rõ ràng, bám sát phong trào và tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại.

Qua Hội nghị đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

                        Tin và ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn