NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2016

      Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016...


      Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Mai Văn Út – UVBTV quận ủy, Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.
      Trong 6 tháng đầu năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; phát triển 263 đoàn viên đạt 119,5%, thành lập được 04 Công đoàn cơ sở đạt 100%, vận động Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” được 177.920.000 đồng đạt tỉ lệ 100.3%, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ vùng bị thiệt hại do thiên tai với số tiền 44.850.000 đồng. Tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ quận, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ Công chức và Hội nghị Người Lao động đạt 100% …
      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, phối hợp tốt với các ban ngành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại. Đồng chí Mai Văn Út – UVBTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đề nghị phối hợp tốt với các ban ngành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại.
      Qua Hội nghị đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Tin, ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn