TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2017

      Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017...
 


      Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Thanh Phong – Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.
      Trong 6 tháng đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC và người lao động; phát triển được 221 đoàn viên đạt 110,5%, thành lập được 05 Công đoàn cơ sở đạt 125%, vận động Quỹ “Tấm lòng vàng công đoàn Cần Thơ” được 183.170.000 đồng đạt tỉ lệ 100,1%. Tổ chức thành công Hội thao CNVCLĐ quận, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ, công chức và Hội nghị Người lao động đạt 100%, chỉ đạo đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022…
      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn quận, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại. đồng chí Lê Thanh Phong– Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy đề nghị phối hợp tốt với các ban ngành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại.
      Qua Hội nghị đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn