TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ BẦU BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ QUẬN

           Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác Quý IV năm 2014 và bầu bổ sung BCH Liên đoàn Lao động quận.
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, đồng chí Ngô Thị Út The - Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.

         
         Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 9tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác Quý IV năm 2014 vàbầu bổ sung BCH Liên đoàn Lao động quận.
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Nhàn – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, đồng chí Ngô Thị Út The - Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,  Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.
        Trong 9 tháng đầu năm 2014, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC và người lao động; phát triển đoàn viên đạt 102%, thành lập Công đoàn cơ sở đạt 100%, vận động quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đạt 100,3%, tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ quận, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ công chức và Hội nghị Người lao động đạt 100%, …
         Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Thái Bảo - Phó Trưởng phòng Lao động TBXH quận và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Chủ tịch CĐCS Bảo hiểm xã hội được bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận. Số phiếu tín nhiệm đạt 13/13, tỷ lệ 100%.
        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Thanh Nhàn, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành, biểu dương những thành tích mà Ban Chấp hành đã đóng góp, đồng thời đề ra những nhiệm vụ mà Ban Chấp hành LĐLĐcần nỗ lực hoàn thành xuất sắc trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực quận ủy đề nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống của CNVCLĐ, Tăng cường phối hợp với các ban ngành trong tổ chức thực hiện chương trình liên tịch.
        Hội nghị đã thống nhất cao chương trình công tác quý IV và các giải pháp khả thi, kịp thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Công đoàn năm 2014.
            Tin và ảnh:LĐLĐ quận Ô Môn