TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUÝ IV NĂM 2015

          Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Giúp - Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Trị – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Giúp - Phó Trưởng Ban Dân vận quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.
            Trong 9 tháng đầu năm 2015, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; thành lập được 05 Công đoàn cơ sở đạt 166,7%, vận động quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” được 168.842.000 đồng đạt 100.2%, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ 1,5 ngày lương để xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và xây dựng trạm xá Trường Sa được 422.684.000 đồng. Tổ chức thành công Hội thao CNVCLĐ quận, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn. …

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đánh giá cao về kết quả hoạt động của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, phối hợp tốt với các ban ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động, có phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cụ thể, bám sát phong trào và tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại, đặc biệt là tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Qua Hội nghị  đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng có các giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

                                            Tin và ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn