TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÍ I VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG QUÍ II NĂM 2017

      Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ...


      Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn Quí I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ Quí II năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận.
      Trong Quí I năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; đã tổ chức Hội thi, chỉ đạo Hội nghị Cán bộ Công chức và Hội nghị Người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…
      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, đánh giá cao về kết quả hoạt động của đơn vị, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cần tăng cường hơn nửa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nửa công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, quan tâm đến đời sống của CNVCLĐ, đặc biệt là chỉ đạo các CĐCS tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
      Qua Hội nghị đã giúp cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn