TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT 6b VÀ CHỈ THỊ 03 VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “ GIỎI VIỆC NƯỚC, ĐẢM VIỆC NHÀ” TRONG NỮ CNVCLĐ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

         Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 27/4/2015, Tại Hội Trường quận ủy Ô Môn, Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

         Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 27/4/2015, Tại Hội Trường quận ủy Ô Môn, Liên đoàn Lao động quận tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
         Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền – UVBCH – Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố, đ/c Ngô Thị Út The –  Phó trưởng Ban Ban dân vận Quận ủy cùng các đồng chí UVBCH, UVUBKT Liên đoàn Lao động quận,Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS cơ sở, tổ nữ công, cácCĐCS.
         Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thanh Hà – Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động quận báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2015.  
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hiền UVBCH – Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố đã đánh giá cao những kết quả của Liên đoàn Lao động quận đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của CNVC-LĐ.
            Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã hoàn thành xuất phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015.
                      Tin,ảnh:LĐLĐ quận Ô Môn