NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ CÔNG ĐOÀN QUẬN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

           Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận Ô Môn lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – UVBCH Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của quận, đặc biệt có 76 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2016, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận Ô Môn lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – UVBCH Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của quận, đặc biệt có 76 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn như: chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CNVC và người lao động; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” số tiền là 353.350.000 đồng, ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sĩ Gạc Ma và xây dựng bệnh xá cho nhân dân huyện đảo Trường Sa: 422.684.000  đồng, giúp đồng bào bị lũ lụt: 315.186.000 đồng, xây dựng 15 Mái ấm Công đoàn với số tiền: 500.000.000 đồng. Đăng ký thực hiện 155 công trình, 3.778 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phần việc hữu ích, phát triển được 825 đoàn viên, thành lập được 13 CĐCS…Hội nghị đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – UVBCH Tổng Liên đoàn, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành Phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn quận đồng thời cần tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu mà Hội nghị vừa bổ sung.

Qua Hội nghị  đã giúp cho Ban chấp hành Công đoàn quận định hướng giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 -  2018 đã đề ra.

                        Tin, ảnh: LĐLĐ quận Ô Môn