NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN (KHÓA XI), CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TRONG CNVCLĐ

    Ngày 17/6/2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn, hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) và công tác Tài chính Công đoàn cho 241 đồng chí là cán bộ Công đoàn cơ sở. Đến dự Hội nghị, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ, UVBTV, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

   
          Ngày 17/6/2014, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn, hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) và công tác Tài chính Công đoàn cho 241 đồng chí là cán bộ Công đoàn cơ sở. Đến dự Hội nghị, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ, UVBTV, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
              Tại Hội nghị các cán bộ Công đoàn được nghe triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), hướng dẫn số: 258/HD-TLĐ, ngày 07/3/2014 về việc đóng đoàn phí công đoàn, Quyết định số: 272/QĐ/TLĐ, ngày25/4/2010về việc ban hành qui định thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở, báo cáo dự toán, quyết toán của Công đoàn.
             Hội nghị đã giúp cho cán bộ Công đoàn hiểu hơn về Nghị quyết của Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI) và các hướng dẫn việc thực hiện tài chính Công đoàn, qua đó giúp cho cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đưa hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển hơn nửa.
                Tin, ảnh: CĐCS Đài truyền thanh quận