ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2022

Nhằm để có cơ sở đánh giá xếp loại các Công đoàn cơ sở năm 2022, đồng thời có hướng chỉ đạo cho các Công đoàn cơ sở năm 2023 đạt kết quả cao hơn. Từ ngày 09 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận thành lập 02 đoàn kiểm tra các hoạt động của các Công đoàn cơ sở năm 2022, đoàn 1 do đồng chí Trịnh Thanh Liêm, Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, đoàn 2 do đồng chí Bùi Thanh Hà, phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận làm trưởng đoàn. 


          Qua kết quả kiểm tra các đơn vị đã thực hiện tốt những qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận đoàn viên, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, có phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế gia đình, cập nhật tốt phần mềm quản lý đoàn viên... 
            Đồng chí Trịnh Thanh Liêm, quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đánh giá cao kết quả mà các đơn vị thực hiện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, nắm bắt kịp thời các tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, quan tâm phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, thực hiện các đề tài sáng kiến, sáng chế, quan tâm đến các chế độ chính sách cho đoàn viên, định hướng để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 …đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. 
              Tin và ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn