TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức Lễ tuyên dương công nhân lao động nhân “Tháng công nhân” năm 2017

      Ngày 30/5/2017 Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức lễ Tuyên dương công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến MeKo.


      Ngày 30/5/2017 Liên đoàn Lao động quận Ô Môn tổ chức lễ Tuyên dương công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tiến MeKo.
      Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
      Tháng Công nhân năm 2017 với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Tháng Công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động quận tập trung vào các nội dung như: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn lao động, Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thăm hỏi, hỗ trợ công nhân khó khăn, tổ chức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng tổ chức Công đoàn cơ sở và đoàn viên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; hoạt động văn hóa thể thao trong CNVC-LĐ toàn quận.
      Phát biểu tại buỗi lễ, đồng chí Trương Hoàng Triều - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận biểu dương thành tích của các đơn vị, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc các Công ty cần tập trung nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách pháp luật cho người lao động…
      Tại buổi lễ đã tuyên dương 08 tập thể và 30 công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2017.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn