TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2016

      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2016. Đợt I từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2016, đợt II từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016.
 


      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức 02 đợt tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2016. Đợt I từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2016, đợt II từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2016. Đến tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Lan Hương - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền – UVBTV, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố và đồng chí Lê Thanh Phong, Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận quận ủy.
      Tham gia lớp tập huấn có 237 học viên là ủy viên Ban chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí là Ủy viên BCH, UBKT các CĐCS-NĐ trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.
      Qua lớp tập huấn các học viên đã được tìm hiểu về chuyên đề: Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động, Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam, Vai trò Công đoàn trong việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, Công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ, Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở, Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh...
      Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của Công đoan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
      
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn