TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN Ô MÔN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2017

      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và chuẩn bị cho công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 11/5/2017, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận...


      Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn và chuẩn bị cho công tác Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ngày 11/5/2017, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ô Môn đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2017. Đến tham dự lễ khai giảng có đồng chí Huỳnh Hữu Thông, UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ, UVBTV, Trưởng ban Tài Chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
      Tham gia lớp tập huấn có 143 học viên là ủy viên Ban chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động quận, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, kế toán các CĐCS-NĐ trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.
      Trong thời gian tập huấn các học viên được tìm hiểu về chuyên đề: Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động, Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn về Tài chính Công đoàn. Công tác tổ chức Đại hội CĐCS- NĐ, Công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ, Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở, Công tác đổi thẻ đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh...
      Lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn, tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn