NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT ĐÓN ĐOÀN KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

         Thực hiện kế hoạch số 411 ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc khảo sát hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ.
       Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2014 Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gồm có ông Đoàn Khiêm Hòa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn đã đến làm việc với Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt và CĐCS Công ty Cổ phần Hiệp Phú. Tham gia tiếp đoàn khảo sát có ông Võ Văn Tân, Quận ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thốt Nốt cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận và các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS Công ty cổ phần Hiệp Phú.
Mục đích khảo sát của Đoàn là đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn trong 10 tháng năm 2014, qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố đã giao trong năm 2014.

         Thực hiện kế hoạch số 411 ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc khảo sát hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ.
       Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2014 Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gồm có ông Đoàn Khiêm Hòa, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn đã đến làm việc với Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt và CĐCS Công ty Cổ phần Hiệp Phú. Tham gia tiếp đoàn khảo sát có ông Võ Văn Tân, Quận ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Thốt Nốt cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận và các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS Công ty cổ phần Hiệp Phú.
Mục đích khảo sát của Đoàn là đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động Công đoàn trong 10 tháng năm 2014, qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố đã giao trong năm 2014.
         Sau hơn một buổi làm việc Đoàn khảo sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của LĐLĐ quận Thốt Nốt, hầu hết các chỉ tiêu Liên đoàn lao động TP Cần Thơ giao LĐLĐ quận Thốt Nốt năm 2014 đến thời điểm này đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng CĐCS công ty cổ phần Hiệp Phú đã tham gia tốt các phong trào của quận và thành phố, thực hiện đạt các chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động quận giao. Ngoài ra, CĐCS còn làm tốt công tác vận động đoàn viên, công nhân lao động tham gia tốt phong trào học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
         Qua đợt khảo sát, Ban Thường vụ Liên đoàn quận và Ban chấp hành CĐCS công ty cổ phần Hiệp Phú, đã rút ra được những kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn mà đoàn đã chân tình góp ý, đồng thời định hướng được những mặt công tác chính cho năm 2015.
                          Tin, ảnh: Phan Văn Phước-Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt